Normativa de desfibrilador de Aragón

Normativa sobre desfibriladores externos na Comunidade de Aragón

Normativa sobre a instalación, adestramento e utilización de desfibriladores externos na Comunidade Autónoma de Aragón. Regulación do uso de desfibriladores externos, adestramento, instalacións para espazos cardioprotectores e mantemento.

Lexislación que regula o uso e instalación de desfibriladores na Comunidade de Aragón

O decreto 229 / 2006 novembro 21, Goberno de Aragón, regula o uso e colocación de desfibriladores automáticos externos (DAE) e semi-automática (Desa) en establecementos non médicos.

Segundo este decreto 229 / 2006, de 21 de novembro, do Goberno de Aragón, recoméndase un desfibrilador:

As terminales de transporte internacional e nacional cun tránsito de máis de 1.000 persoas.

Centros comerciais superiores a 1.000 metros cadrados.

Os estadios, centros deportivos, locais de espectáculos, salas de conferencias, eventos ou exposicións, ximnasios e centros educativos con capacidade ou para o que pasan máis de 500 persoas.

Avións, trens ou buques con capacidade igual ou superior a cen pasaxeiros.

Formación para o uso de desfibriladores externos

Para uso, persoal non médico ou enfermeiros deben ter a acreditación adecuada, que é obtida a través da agrupación dos requisitos (ser maior de idade e ter o título de Graduate School ou equivalente) e desenvolvemento e superación de cursos de formación por centros e institucións autorizadas a facelo.

Estes cursos de formación consisten nas horas teórico-prácticas de 8, que serán válidas durante o ano 1 e que posteriormente realizarán unha reciclaxe de 4 horas.

As entidades, empresas, establecementos ou servizos non sanitarios que teñan un desfibrilador externo deberán comunicarse ao Servizo Provincial do Departamento de Sanidade, á dispoñibilidade do desfibrilador da DESA e ao persoal capacitado para a súa xestión. Ademais, terán dous conxuntos de parches e un completo kit de oxigenoterapia.

Localización do desfibrilador dentro do espazo cardioprotector

O desfibrilador debe situarse nun lugar accesible, cun espazo suficiente para o seu uso e ser debidamente marcado.


Mantemento do desfibrilador externo

Para garantir o correcto uso do dispositivo de desfibrilación, realizaranse as revisións e mantemento necesarios, seguindo as instrucións do fabricante.


Protocolo de acción en caso de usar o desfibrilador externo

Usando un AED, cómpre comunicar a intervención, o tempo inmediato de uso para servizos de urxencia, a fin de garantir a continuidade dos coidados e seguimento médico da persoa afectada, e, a continuación, completar a asistencia folla o paciente a ser sometido ao Centro de Saúde 061 emerxencia e copia computerizada do evento rexistrado no desfibrilador datos do sistema.

DESCARGAR NORMATIVAS que regulan o uso de desfibriladores externos automatizados en Aragón

amor
haha
Wow
Triste
Con rabia

impresión correo electrónico