fondo do slide

FORMACIÓN

DEFIBRILLADORES

Cursos e obradoiros aprobados

fondo do slide

PRIMEIRO

AUXILIAR

CURSOS DE FORMACIÓN

Imaxe

Cursos e adestramentos aprobados para a utilización de desfibriladores

Curso para o uso de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) e soporte vital básico, curso de bonos de ata 100% pola Fundación Tripartita. Adestramento aprobado en todas as comunidades autónomas e requirido para o uso do desfibrilador en case todas elas.

Curso destinado a profesionais da saúde, primeiros responsables e á poboación en xeral. Este curso é impartido por instrutores e candidatos do profesor PNRCP. A duración e metodoloxía segundo a normativa de cada Comunidade Autónoma. Grupos pequenos en talleres prácticos.

Cursos para o uso de desfibriladores externos e soporte vital

Os nosos cursos e talleres sobre desfibriladores externos
Formación en liña e cara a cara

O obxectivo destes cursos é proporcionar os coñecementos e habilidades necesarios para poder realizar unha primeira atención de paro cardíaco ata a chegada de equipos sanitarios especializados. Este adestramento é aprender a usar desfibriladores externos e realizar un soporte de vida básico eficaz.

Formación de salvamento - Cursos de primeiros auxilios

Formación en primeiros auxilios
Cursos en liña e de aula para aseos

O obxectivo dos cursos de primeiros auxilios é formar persoal sanitario ou cidadáns nas nocións básicas relacionadas cos primeiros auxilios, así como instruír sobre accións básicas ou técnicas ante as emerxencias sanitarias máis importantes.